Thursday, December 16, 2010

USRAH

Apa Ertinya Saya Menganut Agama Islam ?

Karangan: Fathi Yakan


Bahagian Kedua:

 • Mukadimah Bahagian Kedua
 • Bab 1: Saya Mesti Hidup Untuk Islam
 • Bab 2: Saya Mesti Meyakini Bahawa Beramal Untuk Islam Adalah Wajib
 • Bab 3: Peranan, Ciri-ciri dan Persediaan Harakah Islamiah
 • Bab 4: Saya Mestilah Memahami Cara-cara Beramal Dalam Islam
 • Bab 5: Saya Mesti Memahami Sejauh Manakah
 • Bab 6: Saya Mesti Memahami Tentang Pemusatan Amal Islami
 • Bab 7: Saya Mesti Memahami Syarat-syarat Baiah dan Keanggotaan

 • ARTIKEL USRAH
  (Disusun Oleh: Sdr. Suhaimi Abd Aziz, Pengerusi Lajnah Tarbiyyah DPPWP)

  1. Minggu 1 : Tasawwur Islam
  2. Minggu 2 : Tajuk I – Fiqh Amal Islami
  3. Minggu 2 : Tajuk II – Usrah Dan Kepentingannya Dalam Jamaah
  4. Minggu 3 : Tajuk I – Sekitar Jamaah Islamiyyah
  5. Minggu 3 : Tajuk II – Amal Jamaie Dan Tuntutannya
  6. Minggu 4 : Akhlak Dan Adab Dalam Berjemaah
  7. Minggu 5 : Tajuk I – Ukhwah Islamiyyah
  8. Minggu 5 : Tajuk II – Taat Dan Wala’ Dalam Ruang Lingkup Harakah Islamiyyah
  9. Minggu 5 : Tajuk III – Konsep Hazar (Kerahsiaan) Dan Kepentingannya Dalam Perjuangan Islam
  10. Minggu 6 : Tajuk I – Tasawwur Tarbiyyah Islamiyyah
  11. Minggu 6 : Tajuk II – Tarbiyyah Ruhiyyah Dalam Harakah Islamiyyah
  12. Minggu 7 : Tajuk I – Dakwah Dan Tuntutannya
  13. Minggu 7 : Tajuk II – Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
  14. Minggu 8 : Dakwah Fardiyah

  1 comment: